Verankering RvC – Oudenhoorn

Op 12-04-2018 zijn uw bestuursleden van de huurdersverenging op bezoek geweest in Oudenhoorn. In het kader van de “verankering RvC” hebben we daar uitgebreid gesproken met een aantal prominente Oudenhoorenaars die naast hun persoonlijke relatie met het dorp ook een relatie hadden met een actieve vereniging.


In het periodiek overleg met directie en RvC van medio februari 2019 is vanuit zowel de directie als de RvC het verzoek gekomen of wij als huurdersverenging mee wilde denken over de verankering van de RvC in de normen en waarden van onze mooie dorpen. Uiteraard willen wij dat! daarom zullen wij de RvC op een informele manier kennis laten maken met al onze mooie dorpen. Dit doen wij door het organisaren/facaliteren van gesprekken met inwoners en actieve bestuursleden van verenigingen, die kunnen vertellen over het dagelijks leven in het dorp en de wensen die daar mij samengaan. Ook komen lokale uitdagingen ter sprake en de verwachtingen voor de komende jaren. De leden van de RvC kunnen op deze manier op een plezierige en ongedwongen manier kennismaken met onze leefomgeving en dit biedt hun de mogelijkheid om passend te werk te gaan bij het formuleren van het meerjarenbeleid van stichting de Zes Kernen.


Het volgende bezoek zal tussen nu en ongeveer een halfjaar plaatvinden. Heeft u nog suggesties? wie moeten we echt spreken of bent u zelf in de gelegenheid om kennis te maken? neemt u dan gerust contact op met ons secretariaat.