Verankering RvC – Geervliet

Op 15-11-2019 zijn de bestuursleden van de Huurdersverenging Bernisse (HvB) op bezoek geweest in Geervliet. In het kader van de “Verankering RvC” hebben we daar uitgebreid gesproken met een aantal prominente inwoners (Wout Blok, Janny van Rijs, Felix van Hoorn, Rob Vermaas, en Ad van der Bom) die naast hun persoonlijke relatie met de stad Geervliet, ook een relatie hadden met een actieve vereniging.

Het bezoek is gestart in De Haveling, een prachtig centraal gelegen accommodatie waar we uitgebreid in gesprek zijn geweest over de dekking van de AED’s, de drukte op de sluiproute door de Kern en (het gepasseerde station) de windmolens. Maar naast deze aandachtspunten was er ook tijd om stil te staan bij de prettige sfeer in Geervliet, de verbondenheid met hun stad door de inwoners. Alles bij elkaar een gesprek waarmee zowel uw bestuur als de RvC een beeld hebben kunnen vormen van het wel en wee in de Kern Geervliet. Felix van Hoorn heeft ons vervolgens nog meegenomen op een wandeling door Geervliet met een bezoek aan zowel de kerk en het stadhuis. In beide gevallen zijn we in sneltreinvaart eigen gemaakt met de rijke historie van de stad Geervliet. Het is duidelijk een eer voor alle inwoners om in zo’n stad op te mogen wonen.

Waarom nemen wij de RvC mee de kernen in?

In het periodiek overleg met directie van DZK en de RvC medio februari 2019, is vanuit zowel de directie als de RvC het verzoek gekomen of HvB wilde denken over de verankering van de RvC in de waarden en normen van onze mooie dorpen. Uiteraard willen wij dat! daarom zullen wij de RvC op een informele manier kennis laten maken met al onze mooie dorpen. Dit doen wij door het organiseren/faciliteren van gesprekken met inwoners en actieve bestuursleden van verenigingen, die kunnen vertellen over het dagelijks leven in het dorp en de wensen die er gekoesterd worden. Ook komen lokale uitdagingen ter sprake en de verwachtingen voor de komende jaren. De leden van de RvC kunnen op deze manier op een plezierige en ongedwon-gen manier kennismaken met de ‘eigen’aardigheden van de voormalige Bernisser dorpen. Het biedt de RvC de mogelijkheid om passend te werk te gaan bij het formuleren van het meerja-renbeleid van de Woonstichting De Zes Kernen.

Volgende keer in uw kern?

Het volgende bezoek zal rond april/mei van het komende jaar. plaatsvinden. Heeft u nog suggesties? Wie moeten we echt spreken, of wilt u zelf in de gelegenheid om uw gedachten omtrent uw kern toe te lichten?

Neem gerust contact op met ons op, info@huurdersverenigingbernisse.nl