Gezamenlijk signaal huurverhoging

Beste huurders van de Woonstichting De Zes Kernen, tijdens de eerste helft van het jaar wordt door de bestuurders en de Raden van Commissarissen gerekend en afgewogen met welk percentage de huur van de woningen verhoogd zal gaan worden.

Niet alleen bij De Zes Kernen gebeurt dat, maar ook bij De Woonbron, De Maas-Delta Groep en de Leeuw van Putten; dat zijn de woningcorporaties van Nissewaard die de sociale woningen verhuren.

De huurdersvertegenwoordigers van deze corporaties hebben met elkaar overlegd, en zij zijn met elkaar eenstemmig met hun eis om de aanstaande huurverhoging niet hoger te laten zijn dan het Nederlandse inflatie percentage. Eigenlijk betekent dat ook dat het huursverhogingspercentage voor al onze huurders gelijk moet zijn.

Bijgaand treft u een document aan waarop de voorzitters van alle huurdersverenigingen met hun handtekeningen de gezamenlijke eis bekrachtigen en onderschrijven.

Link: Ondertekend bestand