Verankering RVC – Heenvliet

Op vrijdag 24-09-2021 zijn de bestuursleden van de Huurdersverenging Bernisse (HvB) op bezoek geweest in Heenvliet. In het kader van de “Verankering RvC” hebben we daar uitgebreid gesproken met een aantal inwonende en prominente inwoners die naast hun persoonlijke relatie met hun leefgebied, ook een relatie hadden met een actieve vereniging of als ondernemer actief zijn.

Het bezoek heeft plaatsgevonden op het terras van restaurant de Hoeksteen. Het gesprek was zeer constructief en er is geen onderwerp geschuwd. Zo kwam de huisvesting, sterke vraag om nieuwbouw, de leefbaarheid en het sociale karakter van het dorp, uitgebreid aan bod.

Waarom nemen wij de RvC mee de kernen in?

In het periodiek overleg met directie van DZK en de RvC medio februari 2019, is vanuit zowel de directie als de RvC het verzoek gekomen of HvB wilde denken over de verankering van de RvC in de waarden en normen van onze mooie dorpen. Uiteraard willen wij dat! daarom zullen wij de RvC op een informele manier kennis laten maken met al onze mooie dorpen. Dit doen wij door het organiseren/faciliteren van gesprekken met inwoners en actieve bestuursleden van verenigingen, die kunnen vertellen over het dagelijks leven in het dorp en de wensen die er gekoesterd worden. Ook komen lokale uitdagingen ter sprake en de verwachtingen voor de komende jaren. De leden van de RvC kunnen op deze manier op een plezierige en ongedwon-gen manier kennismaken met de ‘eigen’aardigheden van de voormalige Bernisser dorpen. Het biedt de RvC de mogelijkheid om passend te werk te gaan bij het formuleren van het meerja-renbeleid van de Woonstichting De Zes Kernen.

Volgende keer in uw kern?

Het volgende bezoek zal rond april/mei van het komende jaar. plaatsvinden. Heeft u nog suggesties? Wie moeten we echt spreken, of wilt u zelf in de gelegenheid om uw gedachten omtrent uw kern toe te lichten?

Neem gerust contact op met ons op, info@huurdersverenigingbernisse.nl