Ondertekening prestatieafspraken Nissewaard en Hellevoetsluis

Na de overgang van Oudenhoorn naar de gemeente Hellevoetsluis spreekt de huurdersvereniging met twee gemeenten. Zowel Nissewaard als Hellevoetsluis stellen prestatieafspraken vast. Beide zulllen worden ondertekend door een afvaardiging van de gemeente, directie woonstichting de Zes Kernen en afvaardiging van de Huurdersvereniging.

  • Woensdag 5-12-2018 ondertekening prestatieafspraken gemeente Nissewaard
  • Vrijdag 7-12-2018 ondertekening prestatieafspraken gemeente Hellevoetsluis

Beide ondertekende exemplaren zullen ná bovengenoemde data te downloaden zijn vanaf deze website

 

Update:

De eerste handetekeningen zijn gezet bij de Gemeente Nissewaard: Prestatiekader en afspraken 2019-2023

Ook de handtekeningen zijn gezet bij de Gemeente Hellevoetsluis: Prestatieafspraken Gemeente Hellevoetsluis

Algemene ledenvergadering 2018

Plaats: Bernissesteyn (Driesprong 1 Zuidland) De Grote Zaal

Datum; 5 november 2018

Tijd: 19.30 uur inloop

 

BESTE LEDEN VAN DE HUURDERSVERENIGING BERNISSE;

en dat bent u, huurder van de Woonstichting De Zes Kernen

 

De jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van de Huurdersvereniging Bernisse staat dit jaar in het teken van veiligheid van uw woningen en van uw dorp.

Besproken wordt de gevoelde veiligheid en de werkelijke veiligheidssituatie; dat zijn twee verschillende benaderingen van onze veiligheid. Politie en Brandweer lichten u in!

De kranten, een aantal televisieprogramma’s en ook sommige politieke partijen hebben er baat bij als er een gevoel van onrust ontstaat bij onze inwoners. Slecht nieuws verkoopt immers wel en goed nieuws niet.

 

Het bestuur van de Huurdersvereniging Bernisse hoopt op een grote opkomst want de informatie die u krijgt, is van groot belang voor alle inwoners van onze dorpen. We hopen hiermee dat de veiligheid van onze dorpen voor de toekomst verbetert, zodat wij allen en onze (klein)kinderen er nog met veel plezier blijven wonen.

 

Programma

Aanvang: 20.00 uur

– korte introductie van het bestuur (5 min)

– korte presentatie (dia) van wethouder Mijnans over de relatie Gemeente <-> Woonstichting De Zes Kernen

ca 20.30 uur

–   Hoe veilig zijn ‘onze dorpen’? diapresentatie van dhr. Rijneveldshoek  Operationeel Expert-Wijk  Politie | Rotterdam | District Rijnmond Zuid-West

ca 21.00 uur korte pauze

ca 21.15 uur

* Hoe veilig zijn ‘onze huizen’en die van onze buren? diapresentatie van mevr. Bernadette Bakker

Coördinator Brandweer Informatie Centrum Hellevoetsluis

ca 22.00 uur gezellige nazit met hapjes en drankjes. We hopen dat onze gasten en ook Anja van der Sijde bij de nazit aanwezig kunnen zijn.

Oprichting Huurdersvereniging Bernisse

Per 1 oktober 2016 is Huurdersvereniging Bernisse een feit!