Aandacht voor fijn wonen, kom helpen en word bestuurslid

Huurdersvereniging Bernisse behartigd de belangen van alle huurders. Wil jij ook een constructieve bijdragen leveren aan een leefbare woonomgeving waar oog is voor de belangen van de huurders? Meld je aan als bestuurslid en praat en denk mee!

Het is van belang dat je huurder bent van één van de woningen van Woonstichting de Zes Kernen en daarmee dus woon achtend bent in Oudenhoorn, Zuidland, Simonshaven, Geervliet, Heenvliet en/of Abbenbroek.

Wil je eens van gedachten wisselen over de functies in het bestuur, neem dan gerust contact op met Bas Muilwijk (06-48936735) of Arno Rosendaal (06-42183485). Ze vertellen je graag hoe leuk het is! Zowel Bas als Arno zijn al vele jaren actief en weten zeker dat ze ook u weten te enthousiasmeren.

Waar staan we voor:

Missie (waarom we bestaan)
Het behartigen van de huurdersbelangen van alle huurders van woonstichting De Zes Kernen

Visie (wat we zijn)
Wij zullen een ter zakenkundig gesprekspartner zijn voor huurders, woonstichting De Zes Kernen, gemeenten en overige betrokken organisaties.  

Kernwaarden (waar we in geloven)
De kernwaarden van de huurdersvereniging worden gevat in de volgende woorden:

  • Openheid
  • Gelijkwaardigheid
  • Betrouwbaarheid

 Doelstellingen

  • Vier geagendeerde overleggen met woonstichting De Zes Kernen waarbij zakenkundig de agendapunten met de directie van de woonstichting worden besproken;
  • Scholing van het bestuur van de huurdersvereniging op het gebied van prestatieafspraken en de Woningwet 2015;
  • Gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan directie van woonstichting De Zes Kernen met als doel het versterken van bestaand en toekomstig beleid
  • Bijdrage aan de verankering van de Raad van Commissarissen in onze dorpen

Huidige bestuurders Huurdersvereniging Bernisse:

Algemene ledenvergadering 2021 – Gaat niet door!

Helaas moeten we melden dat de vergadering niet door gaat. Gezien de ontwikkelingen rondom het covid-19 virus lijkt dit ons niet verstandig. Er komt snel een nieuwe datum.

Excuses voor deze annulering, we wensen iedereen veel gezondheid,

Leni, Bas, Adrie en Arno

=

Woonstichting De Zes Kernen en Huurdersvereniging Bernisse nodigen huurders en geïnteresseerden uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Huurdersvereniging Bernisse.

De Algemene Ledenvergadering vindt plaats op maandag 29 november 2021. U bent vanaf 19.00 uur van harte welkom in ’t Boathus. De vergadering start om 19.30 uur. De toegang tot het
Boathus vindt u aan de Christinastraat 2 t/m 38 in Zuidland.


Tijdens de vergadering neemt gastspreker Peter Sikma, planoloog van de gemeente, ons mee in de ontwikkelingen van de kernen.


Aanmelden en maatregelen
Iedereen is van harte welkom bij de Algemene Ledenvergadering van de Huurdersvereniging Bernisse. Omdat we graag weten hoeveel leden er komen, vragen we u zich van te voren aan te melden. Dat kan door het sturen van een mail naar: info@huurdersverenigingbernisse.nl

Verankering RVC – Heenvliet

Op vrijdag 24-09-2021 zijn de bestuursleden van de Huurdersverenging Bernisse (HvB) op bezoek geweest in Heenvliet. In het kader van de “Verankering RvC” hebben we daar uitgebreid gesproken met een aantal inwonende en prominente inwoners die naast hun persoonlijke relatie met hun leefgebied, ook een relatie hadden met een actieve vereniging of als ondernemer actief zijn.

Het bezoek heeft plaatsgevonden op het terras van restaurant de Hoeksteen. Het gesprek was zeer constructief en er is geen onderwerp geschuwd. Zo kwam de huisvesting, sterke vraag om nieuwbouw, de leefbaarheid en het sociale karakter van het dorp, uitgebreid aan bod.

Waarom nemen wij de RvC mee de kernen in?

In het periodiek overleg met directie van DZK en de RvC medio februari 2019, is vanuit zowel de directie als de RvC het verzoek gekomen of HvB wilde denken over de verankering van de RvC in de waarden en normen van onze mooie dorpen. Uiteraard willen wij dat! daarom zullen wij de RvC op een informele manier kennis laten maken met al onze mooie dorpen. Dit doen wij door het organiseren/faciliteren van gesprekken met inwoners en actieve bestuursleden van verenigingen, die kunnen vertellen over het dagelijks leven in het dorp en de wensen die er gekoesterd worden. Ook komen lokale uitdagingen ter sprake en de verwachtingen voor de komende jaren. De leden van de RvC kunnen op deze manier op een plezierige en ongedwon-gen manier kennismaken met de ‘eigen’aardigheden van de voormalige Bernisser dorpen. Het biedt de RvC de mogelijkheid om passend te werk te gaan bij het formuleren van het meerja-renbeleid van de Woonstichting De Zes Kernen.

Volgende keer in uw kern?

Het volgende bezoek zal rond april/mei van het komende jaar. plaatsvinden. Heeft u nog suggesties? Wie moeten we echt spreken, of wilt u zelf in de gelegenheid om uw gedachten omtrent uw kern toe te lichten?

Neem gerust contact op met ons op, info@huurdersverenigingbernisse.nl

Financieel verslag van de boekjaren 2019 en 2020

Verankering RvC – Abbenbroek

Op 18-09-2020 zijn de bestuursleden van de Huurdersverenging Bernisse (HvB) op bezoek geweest in Abbenbroek. In het kader van de “Verankering RvC” hebben we daar uitgebreid gesproken met een aantal prominente inwoners die naast hun persoonlijke relatie met hun leefgebied, ook een relatie hadden met een actieve vereniging.

Het bezoek is gestart met een uitgebreide kennismaking in het dorpshuis (prachtige locatie). Daarna is er ruim de tijd genomen om het dorp te bezoek door het lopen van een begeleide ronde. Hierbij zijn zowel de de geschiedenis als de toekomst van het dorp onder de aandacht geweest. Het bezoek

Waarom nemen wij de RvC mee de kernen in?

In het periodiek overleg met directie van DZK en de RvC medio februari 2019, is vanuit zowel de directie als de RvC het verzoek gekomen of HvB wilde denken over de verankering van de RvC in de waarden en normen van onze mooie dorpen. Uiteraard willen wij dat! daarom zullen wij de RvC op een informele manier kennis laten maken met al onze mooie dorpen. Dit doen wij door het organiseren/faciliteren van gesprekken met inwoners en actieve bestuursleden van verenigingen, die kunnen vertellen over het dagelijks leven in het dorp en de wensen die er gekoesterd worden. Ook komen lokale uitdagingen ter sprake en de verwachtingen voor de komende jaren. De leden van de RvC kunnen op deze manier op een plezierige en ongedwon-gen manier kennismaken met de ‘eigen’aardigheden van de voormalige Bernisser dorpen. Het biedt de RvC de mogelijkheid om passend te werk te gaan bij het formuleren van het meerja-renbeleid van de Woonstichting De Zes Kernen.

Volgende keer in uw kern?

Het volgende bezoek zal rond april/mei van het komende jaar. plaatsvinden. Heeft u nog suggesties? Wie moeten we echt spreken, of wilt u zelf in de gelegenheid om uw gedachten omtrent uw kern toe te lichten?

Neem gerust contact op met ons op, info@huurdersverenigingbernisse.nl

RVC en leden vereniging kopen loten van op de ring wonende kinderen

Gezamenlijk signaal huurverhoging

Beste huurders van de Woonstichting De Zes Kernen, tijdens de eerste helft van het jaar wordt door de bestuurders en de Raden van Commissarissen gerekend en afgewogen met welk percentage de huur van de woningen verhoogd zal gaan worden.

Niet alleen bij De Zes Kernen gebeurt dat, maar ook bij De Woonbron, De Maas-Delta Groep en de Leeuw van Putten; dat zijn de woningcorporaties van Nissewaard die de sociale woningen verhuren.

De huurdersvertegenwoordigers van deze corporaties hebben met elkaar overlegd, en zij zijn met elkaar eenstemmig met hun eis om de aanstaande huurverhoging niet hoger te laten zijn dan het Nederlandse inflatie percentage. Eigenlijk betekent dat ook dat het huursverhogingspercentage voor al onze huurders gelijk moet zijn.

Bijgaand treft u een document aan waarop de voorzitters van alle huurdersverenigingen met hun handtekeningen de gezamenlijke eis bekrachtigen en onderschrijven.

Link: Ondertekend bestand

Ondertekening prestatieafspraken 2020 Nissewaard en Hellevoetsluis

Na de overgang van Oudenhoorn naar de gemeente Hellevoetsluis spreekt de huurdersvereniging met twee gemeenten. Zowel Nissewaard als Hellevoetsluis stellen prestatieafspraken vast. Beide zulllen worden ondertekend door een afvaardiging van de gemeente, directie woonstichting de Zes Kernen en afvaardiging van de Huurdersvereniging.

Ondertekening prestatieafspraken gemeente Nissewaard

Verankering RvC – Geervliet

Op 15-11-2019 zijn de bestuursleden van de Huurdersverenging Bernisse (HvB) op bezoek geweest in Geervliet. In het kader van de “Verankering RvC” hebben we daar uitgebreid gesproken met een aantal prominente inwoners (Wout Blok, Janny van Rijs, Felix van Hoorn, Rob Vermaas, en Ad van der Bom) die naast hun persoonlijke relatie met de stad Geervliet, ook een relatie hadden met een actieve vereniging.

Het bezoek is gestart in De Haveling, een prachtig centraal gelegen accommodatie waar we uitgebreid in gesprek zijn geweest over de dekking van de AED’s, de drukte op de sluiproute door de Kern en (het gepasseerde station) de windmolens. Maar naast deze aandachtspunten was er ook tijd om stil te staan bij de prettige sfeer in Geervliet, de verbondenheid met hun stad door de inwoners. Alles bij elkaar een gesprek waarmee zowel uw bestuur als de RvC een beeld hebben kunnen vormen van het wel en wee in de Kern Geervliet. Felix van Hoorn heeft ons vervolgens nog meegenomen op een wandeling door Geervliet met een bezoek aan zowel de kerk en het stadhuis. In beide gevallen zijn we in sneltreinvaart eigen gemaakt met de rijke historie van de stad Geervliet. Het is duidelijk een eer voor alle inwoners om in zo’n stad op te mogen wonen.

Waarom nemen wij de RvC mee de kernen in?

In het periodiek overleg met directie van DZK en de RvC medio februari 2019, is vanuit zowel de directie als de RvC het verzoek gekomen of HvB wilde denken over de verankering van de RvC in de waarden en normen van onze mooie dorpen. Uiteraard willen wij dat! daarom zullen wij de RvC op een informele manier kennis laten maken met al onze mooie dorpen. Dit doen wij door het organiseren/faciliteren van gesprekken met inwoners en actieve bestuursleden van verenigingen, die kunnen vertellen over het dagelijks leven in het dorp en de wensen die er gekoesterd worden. Ook komen lokale uitdagingen ter sprake en de verwachtingen voor de komende jaren. De leden van de RvC kunnen op deze manier op een plezierige en ongedwon-gen manier kennismaken met de ‘eigen’aardigheden van de voormalige Bernisser dorpen. Het biedt de RvC de mogelijkheid om passend te werk te gaan bij het formuleren van het meerja-renbeleid van de Woonstichting De Zes Kernen.

Volgende keer in uw kern?

Het volgende bezoek zal rond april/mei van het komende jaar. plaatsvinden. Heeft u nog suggesties? Wie moeten we echt spreken, of wilt u zelf in de gelegenheid om uw gedachten omtrent uw kern toe te lichten?

Neem gerust contact op met ons op, info@huurdersverenigingbernisse.nl

Verslag – algemene ledenvergadering 2019

Plaats: Bernissesteyn (Driesprong 1 Zuidland) De Grote Zaal

Datum; 14 oktober 2019

Tijd: 19:30 uur inloop

Maandag 14-10-2019 vond de Algemene Leden Vergadering van de Huurdersvereniging Bernisse plaats. We zijn om 19:45 begonnen in de grote zaal van Bernissesteyn.

De Buitengewoon was later gedrukt dan gepland en de bezorging was niet bij iedereen op tijd. Daardoor was niet iedereen tijdig geïnformeerd over deze bijeenkomst. Dat vinden wij erg vervelend en zullen daarom de komende jaren u weer per brief uitnodigen zodat u voldoende tijd heeft om het op te nemen in uw agenda. 

Op de avond is gesproken door Bas Muilwijk (voorzitter Huurdersvereniging Bernisse), Jan-Willem Mijnans (wethouder gemeente Nissewaard) en door Anja van der Sijde (directeur bestuurder woonstichting de Zes Kernen). De programma onderdelen werden aan elkaar gepraat door Arno Rozendaal die tevens voor een heldere presentatie gezorgd had.

Bas Muilwijk, voorzitter Huurdersvereniging Bernisse

Bas Muilwijk heeft stilgestaan bij het overlijden van onze secretaris Erik van Gent en van Martine Dekker, de manager van de Drenkwaard. We hebben twee actieve Zuidlanders verloren, we hopen dat de leeggevallen plaatsen snel ingenomen worden. We leven mee met de nabestaanden.

Terugkerend naar programma heeft Bas uitgelegd wat er het afgelopen jaar allemaal is ondernomen door de vereniging om uw belangen op de juiste plaats te laten landen. Zo is er een toelichting gegeven op de samenwerking met de woonstichting. Aandachtspunt hierin, was de huurverhoging (die op advies van de vereniging voor iedereen gelijk is gebleven). Ook het overleg met de overige huurdersvertegenwoordigingen werd besproken en het driejaarlijks overleg over de afspraken die gemaakt zijn tussen de gemeenten en de Huurdersvereniging Bernisse.

Jan-Willem Mijnans, Wethouder Nissewaard

De wethouder kwam, direct vanuit Valencia, precies op tijd om een toelichting te verzorgen op de samenwerkingen die er plaats vinden tussen woonstichting, gemeente en huurdersvereniging. Daarbij heeft hij aangegeven op welke manier duurzaamheid op de agenda staat bij de gemeente en dat we met ons allen trots mogen zijn op de manier waarop de woonstichting duurzaamheid op de agenda heeft staan. Verder heeft hij nog een aantal vragen beantwoord vanuit het publiek.

Anja van der Sijde, directeur bestuurders Woonstichting de Zes Kernen

Duurzaamheid hoog op de agenda bij onze woonstichting, op basis van een aantal praktische voorbeelden is door Anja een beeld geschetst van de grote inzet op duurzaamheid. Daarbij is uitgebreid stilgestaan bij de manier waarop de doelstellingen op dit gebied tot uiting worden gebracht. Ook heeft Anja uitgelegd dat door isolatie en zonnepanelen het bedrag dat de huur daardoor ook minder kost.

Heb je nog vragen, wil je graag een keer een gesprek met één of meer van de bestuursleden, neem dan gerust contact op, om een afspraak te maken. Wij komen graag bij u op de koffie. 

Link naar de presentatie van deze avond: Presentatie ALV 14-10-2019 en de link naar het financieel verslag: Financieel verslag boekjaar 2018-2019

Bestuur Huurdersvereniging Bernisse,  Bas, Leni en Arno

Erik van Gent overleden

Vandaag bereikte ons het droevige bericht dat bestuurslid Erik van Gent onverwachts op de leeftijd van 57 jaar is overleden.

Erik is al vele jaren bestuurslid van de huurdersvereniging en heeft altijd met trots de belangen van de huurders vertegenwoordigd.

Wij wensen zijn familieleden en naasten veel sterkte toe met dit grote verlies.

Bestuur Huurdersvereniging Bernisse,

Bas Muilwijk, Leni Manintveld, Arno Rosendaal