top of page

Over de Huurdersvereniging

Missie (waarom we bestaan)

Het behartigen van de huurdersbelangen van alle huurders van woonstichting De Zes Kernen​.

 

Visie (wat we zijn)

Wij zullen een ter zakenkundig gesprekspartner zijn voor huurders, woonstichting De Zes Kernen, gemeenten en overige betrokken organisaties.  

 

​Kernwaarden (waar we in geloven)

De kernwaarden van de huurdersvereniging worden gevat in de volgende woorden:

  • Openheid

  • Gelijkwaardigheid

  • Betrouwbaarheid​

 

Doelstellingen
  • Vier geagendeerde overleggen met woonstichting De Zes Kernen waarbij zakenkundig de agendapunten met de directie van de woonstichting worden besproken;

  • Scholing van het bestuur van de huurdersvereniging;

  • Gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan directie van woonstichting De Zes Kernen en beide gemeenten met als doel het versterken van bestaand en toekomstig beleid;

  • Bijdrage aan de verankering van de Raad van Commissarissen in onze dorpen.

Totstandkoming van de vereniging

Op 4 juni 2003 is Stichting Huurdersraad De Zes Kernen opgericht als een zelfstandige organisatie die de huurders van woonstichting De Zes Kernen vertegenwoordigt. Per (datum nog niet bekend) is de stichting omgezet naar Huurdersvereniging Bernisse.

Huurdersvereniging Bernisse en woonstichting De Zes Kernen hebben een samenwerkingsovereenkomst. Hierin is onder andere vastgelegd het recht op informatie, advies en instemming. De samenwerkingsovereenkomst is een verdere uitwerking van en aanvulling op de ‘Wet op het Overleg Huurders Verhuurders’.

Alle beslissingen, die in het belang zijn van huurders, worden vooraf door De Zes Kernen met de Huurdersvereniging besproken.

Iedereen die een woning huurt bij woonstichting De Zes Kernen is automatisch lid van Huurdersvereniging Bernisse. Aan dit lidmaatschap is geen bijdrage van de leden verschuldigd. Beslissingen hierover worden genomen in de Algemene Ledenvergadering, zie tevens de statuten van de vereniging.

De Huurdersvereniging behandelt geen meldingen over storingen, reparaties en onderhoudsklachten. Daarvoor kunt u contact opnemen met woonstichting De Zes Kernen.

bottom of page